Les commentaires : Nafradju31boy:bg:24:glasses:10:hats:10:body:2:wear:9:mouth:2:nose:12:eyes:6:hair:15:beard:2
273
   

.....'',;;::cccllllllllllllcccc:::;;,,,''...'',,'..
..';cldkO00KXNNNNXXXKK000OOkkkkkxxxxxddoooddddddxxxxkkkkOO0XXKx:.
.':ok0KXXXNXK0kxolc:;;,,,,,,,,,,,;;,,,''''''',,''.. .'lOXKd'
.,lx00Oxl:,'............''''''................... ...,;;'. .oKXd.
.ckKKkc'...'',:::;,'.........'',;;::::;,'..........'',;;;,'.. .';;'. 'kNKc.
.:kXXk:. .. .................. .............,:c:'...;:'. .dNNx.
:0NKd, .....''',,,,''.. ',...........',,,'',,::,...,,. .dNNx.
.xXd. .:;'.. ..,' .;,. ...,,'';;'. ... .oNNo
.0K. .;. ;' '; .'...'. .oXX:
.oNO. . ,. . ..',::ccc:;,.. .. lXX:
.dNX: ...... ;. 'cxOKK0OXWWWWWWWNX0kc. :KXd.
.l0N0; ;d0KKKKKXK0ko:... .l0X0xc,...lXWWWWWWWWKO0Kx' ,ONKo.
.lKNKl...'......'. .dXWN0kkk0NWWWWWN0o. :KN0;. .,cokXWWNNNNWNKkxONK: .,:c:. .';;;;:lk0XXx;
:KN0l';ll:'. .,:lodxxkO00KXNWWWX000k. oXNx;:okKX0kdl:::;'',;coxkkd, ...'. ...'''.......',:lxKO:.
oNNk,;c,'',. ...;xNNOc,. ,d0X0xc,. .dOd, ..;dOKXK00000Ox:. ..''dKO,
'KW0,:,.,:..,oxkkkdl;'. 'KK' .. .dXX0o:'....,:oOXNN0d;.'. ..,lOKd. .. ;KXl.
;XNd,; ;. l00kxoooxKXKx:..ld: ;KK' .:dkO000000Okxl;. c0; :KK; . ;XXc
'XXdc. :. .. '' 'kNNNKKKk, .,dKNO. .... .'c0NO' :X0. ,. xN0.
.kNOc' ,. .00. ..''... .l0X0d;. 'dOkxo;... .;okKXK0KNXx;. .0X: ,. lNX'
,KKdl .c, .dNK, .;xXWKc. .;:coOXO,,'....... .,lx0XXOo;...oNWNXKk:.'KX; ' dNX.
:XXkc'.... .dNWXl .';l0NXNKl. ,lxkkkxo' .cK0. ..;lx0XNX0xc. ,0Nx'.','.kXo ., ,KNx.
cXXd,,;:, .oXWNNKo' .'.. .'.'dKk; .cooollox;.xXXl ..,cdOKXXX00NXc. 'oKWK' ;k: .l. ,0Nk.
cXNx. . ,KWX0NNNXOl'. .o0Ooldk; .:c;.':lxOKKK0xo:,.. ;XX: .,lOXWWXd. . .':,.lKXd.
lXNo cXWWWXooNWNXKko;'.. .lk0x; ...,:ldk0KXNNOo:,.. ,OWNOxO0KXXNWNO, ....'l0Xk,
.dNK. oNWWNo.cXK;;oOXNNXK0kxdolllllooooddxk00KKKK0kdoc:c0No .'ckXWWWNXkc,;kNKl. .,kXXk,
'KXc .dNWWX;.xNk. .kNO::lodxkOXWN0OkxdlcxNKl,.. oN0'..,:ox0XNWWNNWXo. ,ONO' .o0Xk;
.ONo oNWWN0xXWK, .oNKc .ONx. ;X0. .:XNKKNNWWWWNKkl;kNk. .cKXo. .ON0;
.xNd cNWWWWWWWWKOkKNXxl:,'...;0Xo'.....'lXK;...',:lxk0KNWWWWNNKOd:.. lXKclON0: .xNk.
.dXd ;XWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWNNNNNNNNNWWNNNNNNWWWWWNXKNNk;.. .dNWWXd. cXO.
.xXo .ONWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNK0ko:'..OXo 'l0NXx, :KK,
.OXc :XNk0NWXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNX00NNx:'.. lXKc. 'lONN0l. .oXK:
.KX; .dNKoON0;lXNkcld0NXo::cd0NNO:;,,'.. .0Xc lXXo..'l0NNKd,. .c0Nk,
:XK. .xNX0NKc.cXXl ;KXl .dN0. .0No .xNXOKNXOo,. .l0Xk;.
.dXk. .lKWN0d::OWK; lXXc .OX: .ONx. . .,cdk0XNXOd;. .'''....;c:'..;xKXx,
.0No .:dOKNNNWNKOxkXWXo:,,;ONk;,,,,,;c0NXOxxkO0XXNXKOdc,. ..;::,...;lol;..KXOl.
,XX: ..';cldxkOO0KKKXXXXXXXXXXKKKKK00Okxdol:;'.. .';::,..':llc,..'lkKXkc.
:NX' . '' .................. .,;:;,',;ccc;'..'lkKX0d;.
lNK. .; ,lc,. ................ ..,,;;;;;;:::,....,lkKX0d:.
.oN0. .'. .;ccc;,'.... ....'',;;;;;;;;;;'.. .;oOXX0d:.
.dN0. .;;,.. .... ..''''''''.... .:dOKKko;.
lNK' ..,;::;;,'......................... .;d0X0kc'.
.xXO' .;oOK0x:.
.cKKo. .,:oxkkkxk0K0xc'.
.oKKkc,. .';cok0XNNNX0Oxoc,.
.;d0XX0kdlc:;,,,',,,;;:clodkO0KK0Okdl:,'..
.,coxO0KXXXXXXXKK0OOxdoc:,..

boy:bg:24:glasses:10:hats:10:body:2:wear:9:mouth:2:nose:12:eyes:6:hair:15:beard:2
273
   

????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
vous en pensez quoi ?

boy:bg:24:glasses:10:hats:10:body:2:wear:9:mouth:2:nose:12:eyes:6:hair:15:beard:2
273
   

salut

boy:bg:24:glasses:10:hats:10:body:2:wear:9:mouth:2:nose:12:eyes:6:hair:15:beard:2
273
   

salut

boy:bg:24:glasses:10:hats:10:body:2:wear:9:mouth:2:nose:12:eyes:6:hair:15:beard:2
273
   

………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’,
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : ; ; ; |
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|
..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,--.
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ , ,|, |
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘
Ce n'est pas un copié collé !
J'ai vu beaucoup de gens faire ça alors je m'y lance aussi


Devenez joueur PREMIUM

  • Fin des pubs !
  • 60 favoris au lieu de 30
  • 1 tournoi PREMIUM chaque mois et 1 nouveau jeu en accès prioritaire chaque mois


Retrouvez nous sur Facebook

Plein de belles choses et notamment l'annonce des jeux des tournois, le jeu "image satellite" et des tas de curiosités...